KOMPAS | Je online mentoring etický?
16626
post-template-default,single,single-post,postid-16626,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Je online mentoring etický?

O čo ide v online mentoringu? Z čoho vychádza a k čomu smeruje? Je vôbec etické pridávať mladým ďalšie online vzťahy a podporovať tak ich vysedávanie za počítačom alebo s mobilom v ruke?

Kresťanský mentoring KOMPAS má za cieľ sprostredkovať dlhotrvajúci a kvalitný vzťah mladého zo znevýhodneného prostredia s mentorom-dobrovoľníkom. Hoci ide o online mentoring, základom tohto vzťahu nie je komunikácia cez sociálne siete.

Našich mentorov vždy vedieme k osobnému stretnutiu s chránencom. Sme si vedomí, že “stretnutie tvárou v tvár veľa napovie, odbúra mnoho úskalí a posmelí v lepšom štarte”. Bez neho pravý, dôverný vzťah nie je možný. Ak je geografická vzdialenosť mentora a chránenca príliš veľká, usilujeme sa docieliť aspoň prvotné stretnutie, ktoré iniciuje vzťah. Následne môže vzťah pokračovať aj prostredníctvom online a telefonickej komunikácie, pričom vždy uprednostňujeme videohovory ako chat.

Podobne zmýšľa aj pápež František. Vo svojom posolstve k 53. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov pripomína: “…používanie sociálnych sietí je doplnkom stretnutia so živým človekom, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom tela, srdca, očí, pohľadu a dychu toho druhého. Ak sa sieť používa ako predĺženie alebo očakávanie takéhoto stretnutia, potom je verná svojej podstate a ostáva pre spoločenstvo cenným zdrojom.”

Z našej skúsenosti sú osobné stretnutia pre chránencov vždy veľkým zážitkom. No mentoring je v prvom rade dar od Boha, ktorý spája. Preto pripomíname mentorom aj modlitbu za svojich zverencov, pretože jedine Boh sa môže dotknúť srdca človeka a otvoriť ho k dôvernosti.

“Ak nás internet približuje k udalostiam a skúsenostiam krásy alebo utrpenia, ktoré sú fyzicky vzdialené, ak nám pomáha spoločne sa modliť a spoločne hľadať dobro v znovuobjavení toho, čo nás spája, potom je internet zdrojom spoločenstva. Takto môžeme prejsť od diagnózy k terapii: keď otvoríme cestu k dialógu, stretnutiu, úsmevu, láskyplným gestám… Toto je sieť, o ktorú nám ide. Sieť, ktorá neslúži nato, aby sme sa do nej chytili ako do pasce, ale ktorá nás oslobodí a ktorá slúži spoločenstvu slobodných osôb,” prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.